Kurumsal Politikalar

1. AMAÇ VE KAPSAM
GÜBRETAŞ, sosyal medyanın bilgi ve fikir paylaşımı konusunda etkili bir araç olduğunun ve faaliyet alanı içerisinde yer alan tüm kişi ve kurumlar ile birlikte tüketici açısından iletişimi kolaylaştırdığının bilincindedir. Bu kolaylaştırıcılık aynı zamanda bazı riskleri de meydana getirmekte, dolayısıyla GÜBRETAŞ ve çalışanlarına da belirli sorumluluklar yüklemektedir. Bu amaçla hazırlanan sosyal medya politikası;

– GÜBRETAŞ’ın Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube vb. kurumsal sosyal medya hesaplarındaki içeriklerin kurumsal bir bütünlük çerçevesinde gerçekleştirilmesi,
– GÜBRETAŞ çalışanlarını sosyal medya kullanımları ile ilgili doğru yönlendirmek
Ve genel kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

GÜBRETAŞ sektöründe öncü olmanın sorumluluğuyla, muhataplarına karşı şeffaf, dürüst, eşit ve hesap verebilir bir sosyal medya iletişimi sürdürür. GÜBRETAŞ markasını öne çıkaracak toplumsal fayda eksenli sosyal medya içerikleri oluşturur ve yayınlar. Bu yayınlar genellikle tarımsal üreticilere fayda sağlayan, ürünlerinin reklam ve tanıtımını gerçekleştiren içeriklerdir.

2. ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
Gübre Fabrikaları T.A.Ş ve iştiraklerinin faaliyetlerini/en son gelişmelerini anlatmak ve paydaşlarla karşılıklı iletişim içinde bulunabilmek amacıyla sosyal medya platformlarında yer edinerek etkili iletişim ve geri bildirimi kanallarının genişletilmesi sağlanmaktadır.
Sosyal Medya Politikası, GÜBRETAŞ çalışanlarının, müşterilerinin ve tedarikçilerinin haklarını korumak veya iştirak şirketlerinin herhangi birine yapılan referansların, gizlilik gerekliliklerini ihlal etmemesini sağlamak amacıyla, Etik İlkeler ve Çalışma Politikası ile uyumluluğunu gözeterek tasarlanmıştır.

a. Medya İletişimi
GÜBRETAŞ, medya ile açık ve şeffaf bir iletişim modeli yönetir. Kurumsal mesaj, bilgilendirme ve açıklamaların kamuoyunu yanıltıcı olmamasına dikkat eder. Tüm medya kuruluşlarına eşit mesafede durur.
GÜBRETAŞ, üst yönetimi tarafından gerekli görüldüğü durumlarda sosyal medya kanallarını da kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla kullanır.

b. Reklam ve Tanıtım
GÜBRETAŞ; sosyal medya kanallarından yürüttüğü satış ve pazarlama faaliyetlerinde yanıltıcı ya da aldatıcı reklam vermez, yalan beyanda bulunmaz. Hesap içeriklerinde Şirketten bağımsız kişi ve kurumların reklamını kullanmaz.
Reklamlarında ve sosyal medya paylaşımlarında cinsiyet, din, dil ve ırk ayrımı yapılmaz; bireyleri rencide edici ve şiddet içeren unsurlara yer verilmez.

c. Mecralara göre Sosyal Medya Paylaşımları
Yapılan paylaşımlar sosyal medya kanallarının dinamikleri göz önünde bulundurularak Kurumsal İletişim birimi yönetiminde gerçekleştirilir. Ayrıca ürünlere ilişkin yapılacak paylaşımlar Pazarlama Müdürlüğü uhdesinde gerçekleştirilir ve kullanıcı geri bildirimleri takip edilir. Kullanıcı girişi adresleri yalnızca ilgili ve yetkili personelde bulunur. İçerikler, konunun temelinden sapmadan hedef kitleye göre tasarlanır ve uygulanır. Birimlerden gelecek paylaşım talep ve önerileri bu kapsamda Kurumsal İletişim standartlarına göre değerlendirilerek gerekli aksiyonlar alınır.

GÜBRETAŞ Sosyal Medya Hesapları aşağıdaki kurallara uygun yönetilir:

 • Saygı kuralları çerçevesinde hareket edilir, dışlayıcı ve aşağılayıcı üsluptan uzak durulur.
 • Başka kişi ve kurumlara zarar verebilecek karalayıcı paylaşımlar yapılmaz.
 • Paylaşılan içerikten bağımsız veya sürekli tekrar eden SPAM yorumlardan uzak durulur.
 • Siyasal propaganda ve herhangi bir siyasi görüşü savunan paylaşımlar yapılmaz.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı kişisel veri paylaşımı yapılmaz.
 • Tüm kullanıcılara eşit ve tarafsız yaklaşım sergilenir, yöneltilen sorulara yanıt verilir.
 • Doğruluğu kanıtlanmamış içerikler paylaşılmaz.
 • Sosyal medya hesaplarına gelen olumlu ya da olumsuz (küfür, hakaret vb. olumsuz örnek oluşturabilecek) mesajlar silinmez.
 • Tasarımı tarafımıza ait olmayan görseller sahibinden izin alınmak koşulu ile kullanılır.
 • Sosyal medya kanallarından gelen şikâyet ve talepler Müşteri Memnuniyeti Uzmanlarına ve oradan ilgili Birimlere yönlendirilir. Şikâyet ve taleplere en fazla 2 hafta içerisinde geri bildirim yapılması sağlanır.
 • Sosyal medyada yapılan paylaşımlar için Şirket tüzel kişiliği dilinden ifadeler kullanılır.

Yukarıdaki kurallara uymayan yorumlar gizlenecek veya silinecek, yorumu yapan takipçi aynı davranışı devam ettirdiği takdirde yönetilen sayfa ile tüm ilişiği kesilecektir.
GÜBRETAŞ, hassas değerlere yapılan ve ‘suç’ statüsü taşıyan tüm yorumlar için hukuksal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

GÜBRETAŞ’a ait resmi sosyal medya hesaplarına (facebook, twitter, intagram, youtube vb.) ilişkin bağlantılar web sayfası gibi iletişim kanallarında paylaşılmaktadır. GÜBRETAŞ, daha önceden duyurmak ya da bir neden göstermeksizin bu hesapları değiştirme ve kapatma hakkını saklı tutar.

3. ÇALIŞANLARDAN BEKLENTİLER
Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve diğer tüm taraflar çalışanlarımızı Şirketimizin bir temsilcisi olarak görür ve GÜBRETAŞ da konuya bu şekilde yaklaşmaktadır. Bu nedenle; GÜBRETAŞ Sosyal Medya Politikası, GÜBRETAŞ ve iştirak şirketlerindeki bütün çalışanlar için geçerlidir.

Sosyal Medya Kanalları ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir;

 • Şirket ve iştirakleri ile ilgili yanıtlanması ya da takip edilmesi gereken bir yorum/paylaşım gördüğünüzde ilgili birimi bilgilendiriniz.
 • Şahsi sosyal medya hesaplarınızın profil fotoğraflarında kurumsal logoyu profil fotoğrafı olarak kullanmayınız.
 • GÜBRETAŞ hakkında şahsi hesabınızdan sizlere ulaşan bir ileti/mesaja nasıl yanıt vereceğinize emin olmadığınız durumlarda danışmak üzere ilgili birim ile irtibata geçiniz.
 • Sosyal medya hesaplarınızda Şirket hakkında gizli, özel veya hassas bilgileri, çalışan, müşteri, tedarikçi ve satıcılar ile rakip firma ve/veya başkalarının adlarını paylaşmayınız.
 • Sosyal medyada (kurumla ilgili özel olarak yetkilendirilmedikçe) yasal konular, finansal performans, rakipler, strateji veya şirket ile ilgili söylentiler hakkında asla yorum yapmayın.
 • Sosyal medyanın kamusal bir alan olabileceğini unutmayın, başkalarına saygı gösterin.
 • Sosyal medyada edindiğiniz her türlü bilgilerin doğruluğunu teyit edin. Sahte haberler olabilecek bilgilere ani reaksiyon göstermeyin.
 • GÜBRETAŞ, çalışanlarına sosyal medya hesaplarına ilişkin uygun bir güvenlik seviyesinin korumasını ve sosyal medya ve siteleri için gizlilik ayarlarını en yüksek güvenlik seviyesine ayarlamalarını önerir.

GÜBRETAŞ, tüm çalışanların bu politikaya uygun hareket etmesini ve şirketin itibarını korumasını beklemektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

GÜBRETAŞ;

 • Çalışanların kalite bilincini arttırarak daha yetkin hale gelmelerini ve ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Tüm süreçlerde müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini ulusal ve uluslararası standartlarda tam olarak karşılayan bir anlayışla güvenilir ve aranan bir marka olma değerini korumayı,
 • İçinde yer aldığımız topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmeyi,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde uygulayarak daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
 • Yasal mevzuat ve müşteri isteklerine uyarak toplumsal, kültürel ve etik değerleri korumayı,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi

kurumsal kalite politikası olarak benimsemiştir.

Genel Müdür

Şirketimizin ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine ulaşmak için tıklayınız.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

GÜBRETAŞ olarak, Kalite Yönetim Sistemi’nde ifadesini bulmuş olan misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda faaliyet gösterilen bütün lokasyonlarda yerel ve geniş alan ağlarına dayalı bilgi teknolojileri alt yapı kurulumunu gerçekleştirmekte ve işletilmesi noktasında destek vermektedir. Diğer taraftan yüksek teknik bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren bilgi işlem ihtiyaçlarını outsource (dış hizmet) yöntemi ile karşılamaktadır.

Bilgi güvenliği; şirketin ürettiği, hazırladığı ve taraflarına karşı sorumlu olduğu bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunması faaliyetlerini ifade eder. Bu faaliyetler bilginin, doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi diğer özelliklerini de kapsayacak şekilde korunmasını sağlamalıdır.

GÜBRETAŞ, iş sürekliliği ve bilgi varlıklarına yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla:

 • Bilgi işlem hizmetlerini kesintiye uğratmadan kişilerden bağımsız, kurumsal bir çatı altında, BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlamaktadır.
 • Yüksek bilgi ve tecrübe gerektiren ağ kurulumlarının yapılandırılmasını BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlamaktadır.
 • Bilgi ağlarının sürekli çalışır durumda olması için gerekli işletim ve teknik destek hizmetleri BGYS kapsam ve sınırları içinde gerçekleştirmektedir.
 • Müşterilerinin beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, bilgi işlem yeteneklerini artırmak, teknolojik gelişmelerden haberdar ederek faaliyet / süreç / performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olunmasını BGYS kapsam ve sınırları içinde gerçekleştirmektedir.
 • Hizmet verilen tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen  her türlü gizli/ticari/özel bilginin, hizmet verilen kurum/kuruluşun mahremiyet kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde/kişi /kurum/kuruluşta müşterinin bilgisi/onayı olmaksızın Gizlilik/Bütünlük/Elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliğini  sağlamaktadır.
 • BGYS politikasına, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyarak, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağlılıklarını dikkate alacaktır.

Firmamız bilgi güvenliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gerekli kontrol mekanizmaları kurmaktadır.

Şirketimizin ISO 27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi;

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması, GÜBRETAŞ’ın en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Şirketimiz bu politika ile Anayasamızda ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (‘‘KVKK’’) yer alan düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuatta bulunan hükümleri rehber edindiğimizi beyan eder.

Bu politika müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve kişisel verileri GÜBRETAŞ tarafından işlenen üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsar. Bu kapsam bağlamında:

 • Şirketimizin bu politikayla beyan ettiği amaç: Mevzuatta bahsi geçen tanıma uygun olarak kişisel verileri GÜBRETAŞ tarafından işlenen diğer kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamak ve kişisel veri işlenmesi ile bu verilerin korunmasına ilişkin standart şekilde uygulanan kurumsal bir politikayı hayata geçirmektir.
 • Şirketimiz, yürürlükte bulunan mevzuat ile bu Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını taahhüt ve kabul etmektedir. Bu politika ile aynı zamanda kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçlerinde kurumsal kültürün oluşturulması ve ilgili kişilerin hakları gözetilerek, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına uyumluluk temin edilmektedir.
 • Kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına dair işbu Politika ve GÜBRETAŞ bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreçlerde amaç: kapsam çerçevesindeki kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi, korunması ve ilgili kişilerin aydınlatılmasıdır.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan temel yükümlülük ve sorumlulukların Şirket bünyesinde içselleştirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

Şirket olarak, ilgili kişilerin haklarına büyük önem ve değer vermekte ve bu haklarını kolaylıkla kullanmalarına imkan sağlamaktayız. Bu amaçla, ilgili kişilerin taleplerini kolayca iletebileceği Veri Sorumlusuna Başvuru Formu hazırlanmış olup, internet sitemizde (https://www.gubretas.com.tr) yayımlanmıştır.

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası; Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (“GÜBRETAŞ”) adına yürütülen tüm internet siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı internet siteleri (Google, Facebook vb.) ve bu internet siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar için geçerlidir.

GÜBRETAŞ’ın sitelerini kullanarak çerez’lerin bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Eğer çerez’lerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya GÜBRETAŞ’ın sitelerini kullanmamalısınız. Tarayıcı ayarlarından çerezleri silme işlemini gerçekleştirmeniz durumunda ilgili internet sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeniz durumunda ise GÜBRETAŞ’ın internet siteleri dahil olmak üzere birçok internet sitesi düzgün çalışmayabilir.

Bu Politika, sitemize ulaşmak için kullanmış olduğunuz teknolojilere veya yöntemlere bağlı olmaksızın uygulanmaktadır.

 

Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, ziyaret etmiş olduğunuz internet siteleri tarafından bilgisayarınızda tutulan dosyadır. Çerezler bir internet sitesinin kullanıcılar tarafından daha verimli kullanılmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş internet sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Bu dosyada internet sitesi gezintiniz ile ilgili bilgiler saklanır. Erişim sağladığınız cihazlarınız internet sitesini tekrar kullandığınızda dosya içerisinde tutulan bilgiler sayesinde verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, kullanıcıların internet sitelerini daha etkili ve kolay kullanabilmesi için gerekli ve önemlidir.  Ayrıca internet sitesinde ve üçüncü kişilerin internet sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır.

Bu teknolojiler, internet sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımınızı gösteren bilgileri internet sitemiz tarafından otomatik olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçları olabileceği gibi aynı zamanda bizim adımıza ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından veri toplanırken de ilgili teknolojiler kullanılabilir. Kullandığımız bu teknolojiler, internet sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla kullanılır. Bu teknolojilere örnek olarak; çerezler, flash çerezler ve analitik çerezler gösterilebilir.

 

Çerezlerin Kullanılmasının Temel Amaçları

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak amacıyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve İnternet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet sitesinin daha etkili kullanılabilmesi için bazı istatistiki verilere ihtiyaç duyulması,
 • Bulunduğunuz internet sitesine özgü olarak tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması.

 

Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezleri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmaktayız:

 • GÜBRETAŞ’ın sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek;
 • GÜBRETAŞ’ın sitelerine ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak,
 • GÜBRETAŞ’ın internet sitesinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • GÜBRETAŞ’ın sitelerinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi şahıs özelinde olmayan, sitemiz ile ilgili genel bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, sitemizi geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek,
 • Çerezler aracılığıyla topladığımız veriler ile kimliğinizin belirlenmesi, size özel profilleme yapılması veya site haricindeki internet sitelerindeki faaliyetlerinizin takibini sağlamak.

Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.

Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanuna uygun olarak yürütülmektedir.

 

Çerez Kategorileri

Çerezler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir:

Çerez Türü Açıklama
Oturum Çerezleri Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği internet sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.
Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
Zorunlu Çerezler Bu çerezler, İnternet Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde internet Sitesi çalışamayacaktır.
İşlevsel ve Analitik Çerezler Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Takip Çerezleri Takip çerezleri internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için kullanılmayacaktır.

 

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.

Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme.
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme.
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme.
 • Tüm çerezleri engelleme.
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme.

Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

 

Internet Explorer

 1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
 2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri‘ne dokunun veya tıklayın.
 3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar‘ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

Google Chrome

 1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
 2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
 3. Altta Gelişmiş‘i tıklayın.
 4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları‘nı tıklayın.
 5. Çerezler‘i tıklayın.
 6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında internet sitesi’nin adını arayın.
 7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.

 

Mozilla Firefox

 1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
 2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
 3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
 4. Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
 5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
 6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
 7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about: preferences sayfasını kapatın.

Safari

 1. Safari > Tercihler’i seçin.
 2. Gizlilik öğesini tıklayın.
 3. İnternet Sitesi Verilerini tıklayın
 4. Bir veya daha fazla internet sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.