Ar-Ge

1952 yılında ülkemizdeki tarımsal verimliliği artırmak amacıyla kurulan GÜBRETAŞ, pazardaki liderliğini aynı zamanda sektöre öncülük eden Ar-Ge çalışmalarıyla da desteklemektedir. Böylece hem çiftçimize sunduğu ürünlerin kalitesini ve güvenirliğini korunmakta, hem de tarımda verimliliği artıran yeni ürün desenleri geliştirilmektedir.

GÜBRETAŞ, 1985’te kurduğu ilk toprak analiz laboratuvarları ve 2005’te başlattığı Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi gibi çalışmalarla bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaşması ve sektörde yenilikçi ürünlerin kullanımı yoluyla tarım sektörüne değer katmaktadır.

GÜBRETAŞ, tarımdaki verimliliği artırarak milli ekonomiye yeni katma değerler sağlayabilmek için bilgi, teknoloji ve inovasyonun gücünü kullanmanın önemine inanmaktadır.

Bu amaçla 70 yılı aşkın güçlü kurumsal birikimini yenilikçi bir vizyon anlayışıyla buluşturan GÜBRETAŞ, son birkaç yılda ağırlık verdiği Ar-Ge ve inovasyona yönelik proje çalışmalarıyla bu alanda yeni adımlar atmaya devam etmektedir.

 

GÜBRETAŞ AR-GE MERKEZİ KURULDU

Yarımca’daki GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi’nin Mayıs 2018’de faaliyete başlaması, GÜBRETAŞ’ın bu alandaki çalışmalarını somutlaştıran yeni bir dönemi başlattı.

GÜBRETAŞ, 2017’de ağırlık verdiği fizibilite çalışmaları sonucunda Kocaeli’deki Yarımca Tesisleri bünyesinde uluslararası standartlarda bir Ar-Ge Merkezi kurmak için Mart 2018’ de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yaptı. Yapılan inceleme ve denetimlerin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mayıs 2018’de GÜBRETAŞ’ın Ar-Ge Merkezi başvurusunu kabul ederek onayladı. Böylece GÜBRETAŞ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı, tarım alanında faaliyet gösteren bir Ar-Ge Merkezi’ni ülkemize kazandırmış oldu.

 

TÜRKİYE TOPRAK VERİMLİLİĞİ HARİTASI PROJESİ

GÜBRETAŞ’IN 2005’te başlattığı Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi, tarım sektörü için önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır.

Proje kapsamında 2020 itibariyle 81 ilden 16 binden fazla tarımsal araziden toprak numunesi alındı.

GÜBRETAŞ laboratuvarlarında analiz edilen toprak numuneleriyle makro ve mikro besin elementler ve toprak özellikleri tespit edilmektedir. Analiz sonuçlarından elde edilen veriler, koordinatlarıyla birlikte dijital ortama aktarılmaktadır.

Ayrıca analiz sonuçlarına göre “bitki besleme reçeteleri” oluşturularak, üreticilere danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Proje boyunca (2020 itibariyle) 50 binden fazla çiftçiye arazide uygulamalı toprak numunesi alma ve bilinçli besleme eğitimleri verildi.

Bunun yanı sıra projedeki verilerden hareketle “Bitkiye ve bölgeye özel gübreler” geliştirildi. Ülkemizdeki başlıca tarımsal ürünler için 13 çeşit bitkiye özel gübre ile tarımda yüksek verime katkı sağlandı.

 

ÖNEMLİ PROJEMİZE TAGEM DESTEĞİ

GÜBRETAŞ’ın kapsamlı bir Ar-Ge projesi*, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen Ar-Ge Destek Programı’na Haziran 2018’de kabul edildi.

Ülkemizde yaygın kullanılan azotlu gübrelerin tarımda kullanımı sırasında oluşan azot ve verim kayıplarının azaltılması hedeflenen ve sektörde kullanım alışkanlıklarını değiştirebilecek bu proje, iklim değişikliklerine bağlı kuraklık risklerinin tarıma etkisini de azaltmayı amaçlamaktadır.

Bu sayede tarım sektöründe önemli bir tasarruf sağlanması da hedeflenmektedir.

Proje için Türkiye’nin 8 farklı ilinde oluşturulan alanlarda 5 temel tarımsal ürün (buğday, mısır, ayçiçeği, pamuk ve şekerpancarı) için deneme ekimlerine sürmekte, ekimde yeni yöntemler denenmektedir.

Proje kapsamında GÜBRETAŞ’ın İzmir’de yaptığı üretim tesisinde yeni sıvı gübreler üretilmektedir. Projede başarılı bulunan sıvı gübrelerden ilki Polifos-N adıyla 2022 yılında pazara sunulmuştur. Bunun yanında proje ortağı şirketler tarafından bu sıvı gübrenin uygulanmasında kullanılacak  tarımsal ekipmanlar geliştirilmiş olup ticari üretime geçilecektir.

2018-2021 yılları arasında 3 yıl süren bu kapsamlı projede GÜBRETAŞ, 2 üniversite, 7 tarımsal araştırma enstitüsü ve özel sektörden 2 tarımsal mekanizasyon şirketi ile işbirliği yapılmıştır.

* Projenin tam adı “Sulu ve Kuru Şartlarda Yetiştirilen Bitkiler İçin Uygun Sıvı Kimyasal Gübrelerin Üretilip Geleneksel Katı Kimyasal Gübrelerle Etkinliklerinin Karşılaştırılması ve Sıvı Gübre Kullanımı İçin Uygun Makinelerin Geliştirilmesi” şeklindedir.

 

ÜNİVERSİTELERLE FARKLI PROJE İŞBİRLİKLERİ

Ar-Ge Merkezi’nin ilk adımlarından biri olan TAGEM destekli projesiyle üniversite-kamu-özel sektör işbirliği konusunda önemli bir örnek ortaya koyan GÜBRETAŞ, bu alandaki faaliyetlerini farklı akademik işbirlikleriyle genişletmektedir.

Mart 2019’da Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde  yeni gübre çeşitleri geliştirilmesi, ortak projeler ve akademik eğitimler yürütme hedefiyle çalışmalar sürdürülmektedir.
İmzalanan protokol kapsamında kurulumunu üç ay gibi kısa bir sürede GTÜ ile ortaklaşa tamamladığımız Ar-Ge Serası, Ekim 2020’de sektörün ve bilimin hizmetine sunulmuştur.

2020 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında TÜBİTAK TEYDEB 1505 Projesine için yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Proje kapsamında bor içeren yeni nesil gübre geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Ayrıca 2020 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile de bir Ar-Ge iş birliği protokolü imzalanmıştır. Sanayi-akademi işbirliği kapsamında çeşitli üniversitelerle farklı proje ortaklıkları gerçekleştirmek amacıyla görüşmeler devam etmektedir.

 

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi bünyesinde kurulup şirketimizin 69. yıl dönümünde devreye alınan Mikrobiyoloji Laboratuvarının sektördeki Ar-Ge faaliyetlerine öncülük etmesi planlanmaktadır. GÜBRETAŞ Mikrobiyoloji Laboratuvarında yeni mikrobiyal gübrelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Uçtan Uca
Çerez Politikamız