Sürdürülebilirlik

70 yılı aşan kurumsal tecrübesiyle GÜBRETAŞ; çevreye ve topluma duyarlı, verimlilik ve sürekli gelişim eksenli bir yaklaşımla sürdürülebilirliği uçtan uca ele alıyor; bu topraklardan aldığı güç ile topluma ve toprağa değer katıyor.

Tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla 1952 yılında kurulan GÜBRETAŞ, ürün ve hizmetleri ile çiftçilere rehber olmayı sürdürdüğü gibi kazancını tarımın ve toplumun faydasına dönüştürerek gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinci ile hareket etmekte, çevreye ve insana duyarlı bir yaklaşımla faaliyetlerini yürütmektedir.

Kuruluş misyonunun bir parçası olarak ele aldığı sürdürülebilirlik; şirketin karar alma mekanizmalarının ve üretim süreçlerinin odağında yer almaktadır. Finansal ve operasyonel sürdürülebilirliğin yanı sıra tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, çevresel, sosyal ve kurumsal sürdürülebilirlik, operasyonel mükemmellik ve dijital dönüşüm ile üretim faaliyetlerinde sürdürülebilirlik konuları GÜBRETAŞ’ın sürdürülebilirlik yaklaşımında önemli yer tutmaktadır.


Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik


İklim değişikliğinin küresel ölçekte etkilerinin daha fazla hissedilir olması ve pandemi gibi tetikleyici diğer faktörlerle birlikte gelecekte ortaya çıkabilecek bir gıda krizinin önüne geçmek için sürdürülebilir tarım büyük önem arz etmektedir.

Vizyonel hedefleri doğrultusunda; GÜBRETAŞ’ın sürdürülebilir ve bilinçli tarımı yaygınlaştırmak amacıyla verdiği hizmetler arazi reçetelendirme, üretici danışma hattı, mobil mesaj hattı ve mobil uygulama konularını kapsamaktadır.

Üreticiler bilinçli tarım uygulamalarına yönelik bu hizmetleri GÜBRETAŞ’ın uzman ziraat mühendisleri danışmanlığında almaktadır.

Tarımsal sürdürülebilirlik kapsamında GÜBRETAŞ’ın Türkiye Toprak Verimliliği projesi, toprak değerlerinin kayıt altına alınarak Türkiye’nin toprak verimliliği haritasının belirlenmesinde büyük bir veri havuzunun oluşmasına katkı sağlamıştır. Proje kapsamında 16 binin üzerinde toprak analizi yapılarak 50 binin üzerinde çiftçi, toprak analizi eğitimlerinden faydalanmıştır.

Bitki besleme ürünlerinin en doğru ve etkili şekilde kullanımı yoluyla toprağa ve çiftçiye fayda sağlamayı amaçlayan Model Üretim Alanları projesi ise sürdürülebilir tarım uygulamalarının mikro ölçekte yaygınlaştırılması için örnek bir projedir. Model Üretim Alanları projesi bilinçli bitki besleme uygulamaları ile optimum gübre tüketimi yoluyla verimli ve kaliteli mahsul hasat edilmesine rehberlik etmektedir.

Sürdürülebilir tarım için en önemli adımlardan biri olan Ar-Ge faaliyetleri de son yıllarda hız kazanmıştır. GÜBRETAŞ’ın Gebze Teknik Üniversitesi’nde kurduğu Ar-Ge Serası’nda yürütülen çalışmaların yanı sıra GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi bünyesindeki Mikrobiyoloji Laboratuvarında da sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacak yeni nesil bitki besleme ürünleri geliştirilmektedir.

Uçtan Uca
Çerez Politikamız