Vizyon, Misyon ve Değerler

Vizyonumuz

Bitki besleme ürünleri alanında Türkiye'de liderliğini sürdüren, bölgesinde ise ilk 10 şirket arasında yer alan bir dünya firması olmak

Misyonumuz

Bitki besleme ürünlerini yenilikçi, kalite odaklı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla üretmek; bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırarak topraklarımıza bereket katmak ve tüm paydaşlarımıza en yüksek düzeyde değer sunmak 

Değerlerimiz

İnsan odaklı çalışma anlayışımız

İnsanı değer olarak gören bir yaklaşımla çalışanlarına ve müşterilerine önem veren, çalışan bağlılığı ile müşteri memnuniyetini önceleyen çalışma anlayışı.

Kurum kültürü ile etik kuralları bütünleştirmiş kurumsal yapı

Yönetim ve çalışma prensipleriyle kurumsal ilişkilerde belirlediği etik kuralları önemseyen ve her şeyin üzerinde tutan kurumsal yapı.

Topluma karşı sorumlu ve çevreye duyarlı

"Bu toprağın renklerinde biz varız" mottosuyla tüm iş süreçlerinde tarıma, toprağa, çevreye, doğaya ve üreticilere karşı duyarlı yaklaşım sergileyerek toplumsal fayda eksenli sosyal sorumluluk projesi yürütme.

Sürekli gelişim ve yeniliğe açıklık

Şirket olarak her zaman gelişime ve değişime açık, kendini yenileyerek geliştiren, dünyadaki teknolojik değişim ve yeniliklere uyum sağlayabilen, sürdürülebilirliğe ve teknolojiye önem veren çalışma anlayışı.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik

Paydaşlarına karşı sorumluluklarının bilinciyle şeffaf, dürüst, eşit ve hesap verebilir bir faaliyet raporlaması.

Kalite odaklılık

Müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet kalitesini, uluslararası standartlara uygun en üst seviyede sürdürme.

Katma değer üretme

Yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla, öncü Ar-Ge yaklaşımıyla geliştirilen ürünleriyle ve çiftçilere sunduğu bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik hizmetler ile ülke ekonomisine ve tarım sektörüne katma değer sağlama.

Uçtan Uca
Çerez Politikamız