Genel İlanlar

En önemli varlığını insan kaynağı olarak gören, sürdürülebilir büyümesini çalışanlarının yetkinliklerinde ve gelişiminde bulan GÜBRETAŞ’ın yeni çalışanlarını seçip istihdam ederken, etnik köken, dil, din, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrımı gözetmeyiz. Liyakat, adil yaklaşım, etkin iletişim ve çözüm odaklı davranış temelinde hareket ederek, takım çalışmasına uygun, idealist ve yeniliklere açık bireyler bulmayı hedefleriz. Değerlendirme yaparken, objektif başarı kriterlerini ve kurum kültürümüzü rehber ediniriz.

Çalışanlarımızı ilgilendirecek olan kararlar almadan önce çalışanlarımızla ve çalışan temsilcilerimizle fikir alışverişinde bulunmayı önemseriz.

İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre Kalite Sistemleri doğrultusunda, sürekli iyileştirme ve organizasyonel gelişim çalışmaları yaparız. Organizasyonel gelişim çalışmaları sonucunda, değişen ve gelişen faaliyetlerimize göre görev tanımlarımızı ve süreç akışlarımızı düzenleriz.

Çalışanlarımızı yatay ve dikey kariyer için çaba göstermeye teşvik ederken, gerekli fiziki, sosyal ve psikolojik ortamı hazırlarız. Çalışanlarımızın göstermiş olduğu çabayı da maddi ve manevi olarak ödüllendiririz.

Bugünün ihtiyaçlarını karşılayan ve yarına hazırlıklı olmayı sağlayacak yöntem ve tekniklerle çalışanlarımızın bilgi, birikim ve donanım eksikliklerinin giderilmesi için gerekli adımları atarız. Bütçe beklentileri ve şirket stratejileri doğrultusunda birim hedefleri düzenler, bu hedeflere ulaşabilmek için ihtiyaç analizleri yaparız. İhtiyaç analiz sonuçlarına göre, eğitim ve kişisel gelişim faaliyetleri planlayarak hayata geçiririz.

Çalışanlarımızdan, tedarikçilerimizden ve diğer paydaşlarımızdan, “GÜBRETAŞ Etik İlkeler ve Çalışma Politikası” çerçevesinde hareket etmelerini bekleriz. Her türlü ayrımcılığı, fiziksel ve psikolojik şiddeti reddederiz. Etik ilkelerimize ve çalışma politikamıza uygun olmayan davranışların tespiti için etik ihlali bildirim kanallarımızı sürekli açık tutarız. Aykırı davranış sergileyen kişiler için ilgili kurulu ve kişileri harekete geçirerek derhal karar alırız, bu kararları uygularız ve ihlal bildirimi yapanları sonuçla ilgili bilgilendiririz.

Şirket misyonumuz doğrultusunda tüm çalışanlarımızın ortak sinerjisiyle bu topraklara değer katmak için çalışırız.
İncele
Uçtan Uca
Çerez Politikamız