1952

6 Kasım 1952 tarihinde Başbakan Adnan Menderes dönemindeki Bakanlar Kurulu kararıyla ülke tarımında kimyevi gübre kullanımı yoluyla verimliliğin artırılması amacıyla “Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi” (GÜBRETAŞ) kuruldu.
Ziraat Bankası’nın öncülüğünde Zirai Donatım Kurumu, Şeker Fabrikaları, Sümerbank, Etibank, Makine Kimya Endüstrisi ve Fertilizer Corporation Of America A.G. şirketlerinin ortaklığıyla kurulan GÜBRETAŞ, resmi olarak 1953 yılında faaliyete geçti.

1954

1954 yılında İskenderun Sarıseki’de Türkiye’nin ilk kimyevi gübre fabrikası GÜBRETAŞ tarafından kuruldu. 100 bin ton kapasiteli fabrikada NSP (Normal Süper Fosfat) gübresi üretilerek çiftçilere sunuldu.

1961

1961 yılında Kocaeli Yarımca’da üretim kapasitesi yine yılda 100 bin ton olan
ikinci fabrika faaliyete başladı.

1964

1964 yılında Yarımca fabrikaya iskele inşa edilerek yurtdışından tedarik edilen hammaddelerin tahliyesi ile ürün sevkiyatı hızlandırıldı.

1968

1968 yılında İskenderun tesislerinde, içerdiği etkin madde (P2O5) oranı NSP’ye göre daha yüksek olan TSP (Triple Süper Fosfat) gübresinin üretimine başlandı.

1974

1974’te Yarımca fabrikasında yapılan iyileştirmelerle TSP üretimine geçilerek yıllık üretim kapasitesi 185 bin tona çıkarıldı.

1977

1977‘de İskenderun’da içeriğinde birden fazla bitki besin maddesi bulunan “kompoze gübre” üretimi yapan 70 bin ton kapasiteli MAP ünitesi üretime başladı.

1978

1978 yılında ise Yarımca’da yıllık 200 bin ton kapasiteli kompoze gübre (NPK-1) fabrikası faaliyete başladı.

1982

1982 yılının sonlarına doğru dünyada fosforik asit fiyatlarının aşırı düşmesi ve çevre kirliliği sorunları nedeniyle Yarımca’daki fosforik asit fabrikasının faaliyeti durduruldu.

1983

1983 yılında Gübre Sektöründe Rasyonalizasyon ve Enerji Tasarrufu Projesi kapsamında finansmanı Dünya Bankası kredilerinden karşılanmak üzere yeni bir NPK tesisi kurulması için proje çalışmalarına başlandı. Bir yıl sonra Yarımca’da yılda 300.000 ton kapasiteli yeni kompoze gübre fabrikasının kurulmasına yönelik sözleşme imzalandı.

1985

1985’te ülkemizdeki çiftçileri toprak analizi sonuçlarına göre bilinçli gübreleme yapmaya teşvik etmek amacıyla Yarımca ve İskenderun tesislerinde Toprak Analiz Laboratuvarı kuruldu.

1986

3 Ocak 1986’da İMKB – İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (bugünkü Borsa İstanbul) faaliyete geçti. Borsada halka arz edilerek ilk günden itibaren işlem görmeye başlayan şirketlerden biri olan Gübre Fabrikaları T.A.Ş., finans sektörünün de bir halkası oldu.

1989

1989‘da Yarımca’da dönemin en modern teknolojisine sahip 300 bin ton kapasiteli yeni kompoze gübre (NPK-2) fabrikası kurularak üretime başlandı.

1993

1993 yılındaki özelleştirme ile Ziraat Bankası’nda bulunan GÜBRETAŞ hisselerini, ülkemizin en büyük çiftçi ailesi olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği satın aldı ve ana hissedar oldu.

1994

1994’te İskenderun’da sıvı gübre pilot tesisi kurularak deneme üretimleri başlatıldı.

2002

2002 yılında imzalanan Başbayilik Protokolü ile GÜBRETAŞ, ana hissedarı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin katı gübrede tek tedarikçisi oldu.

2004

2004 yılında satış ağını güçlendirmek üzere İzmir ve Samsun‘da Bölge Müdürlükleri kuruldu. Lojistik verimliliği artırmak amacıyla İzmir’de depo kiralanarak, buradan gübre sevkiyatlarına başlandı.

2005

2005 yılında Samsun’da depo kiralanarak gübre sevkiyatına başlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu‘da müşterilerimize daha etkin hizmet verebilmek amacıyla Diyarbakır Bölge Müdürlüğü hizmete açıldı.

2006

2006 yılında bilinçli tarımı yaygınlaştırmak ve tarım alanlarının toprak değerlerini tespit etmek amacıyla Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi başlatıldı. Ayrıca ülkemizde kimyevi gübreyle ilgili yeraltı kaynaklarının yetersizliği nedeniyle yurtdışında hammadde kaynağına sahip ülkelerde yatırım yapma stratejisi geliştirildi.

2007

2007’de İzmir ve Samsun’da lojistik üslerin yer aldığı tesisler hizmete girdi. İskenderun Tesisleri, özel liman işletmesine dönüştürüldü. Zirai ilaç sektöründe Manisa’da bir fabrika satın alındı.

2008

2008 yılında GÜBRETAŞ’ın %50 payla liderliğini yaptığı konsorsiyum, İran’ın en büyük petrokimya tesisleri olan Razi Petrochemical Co. şirketini satın aldı. O dönem itibariyle “Türkiye’nin en büyük yurtdışı sanayi yatırımı” olan bu girişim, GÜBRETAŞ’a sektöründe global bir tecrübe kazandırdı.

2009

Manisa’da satın alınan zirai ilaç fabrikası, yapılan tesis yatırımı sonrasında Tarım Kredi Kooperatifleri stratejik ortaklığıyla kurulan TARKİM Bitki Koruma A.Ş. adıyla 2009 yılında üretime başladı.

2010

2010’da Konya’da Bölge Müdürlüğü açıldı, yapılan tesis yatırımlarıyla depolama kapasitesi 394 bin tona yükseltildi. GÜBRETAŞ gösterdiği performansla Fortune dergisi tarafından “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketi” olarak açıklandı.

2011

2011‘de üçüncü analiz laboratuvarı İzmir’de hizmete açıldı. Konya’daki bölge müdürlüğü Antalya’ya taşındı.

2012

2012‘de Yarımca’da şirket tarihinin yurtiçindeki en büyük tesis yenileme yatırımı başlatıldı. Razi Petrokimya, yıllık 126.000 ton kapasiteli Arya Phosphoric şirketini bünyesine kattı.

2013

2013 yılında şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi %300 artışla 334 milyon TL’ye yükseltildi.
Sosyal sorumluluk kapsamında İskenderun ve Kocaeli’nde birer okul yaptırıldı.

2014

2014’te Yarımca’da çevreci ve modern bir üretim altyapısına sahip yeni NPK fabrikasının inşasını tamamladı.

2015

2015’te yeni NPK fabrikası üretime başladı. 200 milyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar TL’ye yükseltildi. GÜBRETAŞ Bahçem markasıyla bahçe ve süs bitkileri sektörüne girildi.

2017

2017’de Yarımca Tesisleri’ndeki Amonyak Depolama Sistemi tamamlanıp devreye alındı. Samsun’da 100 bin ton kapasiteli yeni lojistik merkez tamamlandı. Yurtdışı pazarlara ulaşma hedefiyle ihracat birimi kuruldu.

2018

2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla Yarımca’da GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi’nin açılmasıyla Ar-Ge çalışmaları hız kazandı. Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü hizmete açılırken, İskenderun’da lojistik tesis yatırımları başlatıldı.

2019

2019’da toplam depolama kapasitemizi %35 arttıran İskenderun Lojistik Merkezi tamamlanarak hizmete açılırken, Yarımca’da Liman Dolgu Projesi’nin 1. fazı ile Mikrobiyoloji Laboratuvarı inşası başlatıldı. Bilecik’in Söğüt ilçesindeki altın madeni sahası ile ilgili 2015’den beri devam eden mahkeme süreci şirketimiz lehine sonuçlandı.

2020

2020 yılında tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına rağmen GÜBRETAŞ, bir yandan tarımsal üretimin devamlılığı için ürün bulunurluğuna öncelik verirken, diğer yandan Ar-Ge ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleri ile yatırımlarını kesintisiz bir tempoyla sürdürerek operasyonel ve finansal rekorlara ulaştı.

2021

Güçlü risk ve kriz yönetimi, bütçe disiplini ve tedarik zinciri planlamasıyla sene boyunca devam eden riskleri minimize ederek operasyonel faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüren GÜBRETAŞ; yıl boyunca her alanda sürdürülebilirlik eksenli çalışmalarına odaklanarak 70 yıllık şirket tarihinin rekor sonuçlarına ulaştı.

2022

İskenderun Sarıseki Depolama Tesisi Çatı GES’i kapasite artırımı yapılarak 600 kWh’ye çıkarıldı. Samsun Kamalı Depolama Tesisleri için 800 m² lik bir ara depo yapımı tamamlandı. GÜBRETAŞ’ın hisseleri Borsa İstanbul tarafından BİST-Katılım 30 endeksinde yer alan şirketler kategorisine dahil edildi. Dijitalleşme yolculuğunda ERP süreçlerini bir üst seviyeye çıkaran, global ERP pazarının lideri SAP’nin son teknolojisi olan S/4 HANA SAP ERP canlıya alındı.

Uçtan Uca
Çerez Politikamız