Organomineral Gübreler

Organomineral gübreler; organik maddelerle mineral gübrelerin belirli oranlarda bir araya getirilmesiyle oluşan bitki besin grubudur. Portföyümüze eklediğimiz organomineral ürünlerimiz, kaliteli leonardit kaynaklarının kullanılmasıyla oluşturulmaktadır.

Tarımsal üretimde verimlilik toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri arasında dengenin kurulması, bitki gelişimi için uygun toprak ortamının hazırlanması ile doğrudan ilişkilidir.

Bitkilerin yetiştiği ortamlar olan toprak yalnızca inorganik bir kütle olmayıp içerisinde hava, su, organik madde ve çeşitli canlıları bünyesinde barındırır. Toprak kalitesinin önemli unsuru toprak organik maddesi ve topraktaki mikroorganizma sayısıdır. Toprak verimliliği ve kalitesi konusunda topraklardaki canlı sayısı önemli bir kriterdir.

Toprak kalitesi ve bitkisel üretim açısından topraklarda organik madde içeriğinin organik madde değerlendirme sınıfına göre %3’den daha fazla (iyi düzeyde) olması istenir. Ülkemiz toprakları (Karadeniz bölgesi hariç) genellikle organik madde içeriği bakımından fakir olup, % 70’inde organik madde içeriği az, %18’inde ise çok azdır.

Leonarditler gübrelerin tamamlayıcısı olarak katyon değişim kapasitelerinin yüksek olmasından dolayı kök bölgesinde besin maddelerini absorbe ederek tutar ve topraktan bitkiye geçişinde yardımcı olur.

Organomineral gübrelerle tüm tarım topraklarının organik maddesini artırmak yerine meyvecilikte kök bölgesi ve tohum ile beraber tarla bitkileri uygulamalarda besin maddelerinden daha etkin faydalanma hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda hem kimyevi gübrelerin yarayışlılığı artacak hem de tarımsal üretim ve kalite artacaktır.

Organomineral Gübrelerin Faydaları

Organik madde miktarı düşük topraklarda kimyevi gübrelerle birlikte toprağa verilen besin maddelerinin bitkilerce alımı azalmaktadır. Organomineral gübreler içerdikleri mineral ve organik maddeler sayesinde topraktaki besin rezervlerinin artışını sağlayarak bitkilere zengin bir büyüme ortamı hazırlar.

Organomineral gübre uygulamalarıyla ağır bünyeli topraklarda sert yapı çözülerek toprak yumuşar, kolay işlenebilir geçirgen ve havadar bir yapı kazanır. Böylece bitki köklerinin topraktaki hareket kabiliyeti artar.

Toprakta kaymak tabakası oluşumunun önüne geçerek suyun toprak katmanlarında aşağı yönlü hareketini destekler. Böylece çimlenmiş bitkiler, fiziksel bir engele maruz kalmadan kolaylıkla toprak yüzüne çıkar ve birim alandaki bitki sayısı korunmuş olur.

Hafif bünyeli (kumlu) topraklarda kum taneciklerinin birbirine bağlanmasını sağlayarak toprağı kümeleştirir. Böylece toprağın su tutma kabiliyeti artar ve bitki besin elementlerinin topraktan hızlı kaybı (yıkanarak uzaklaşma) önlenir.

Kimyasal gübrelerle toprağa taşınan tuzluluk ve pH sorunları organomineral gübrelerin içerdiği organik maddelerle tamponlanır.

Organomineral gübrelerde organik ve inorganik ham maddelerin bir arada bulunması iş gücü ve gübre etkinliği açısından daha ekonomiktir.

Uçtan Uca
Çerez Politikamız