Organik ve Hobi Tarım Gübreleri

ORGANİK TARIM:

Organik tarım, bitkisel üretimde ürünün tohumdan itibaren yetiştirilmesi, hasat, işleme, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan bütün aşamalarında yönetmeliğin izin verdiği girdiler kullanılarak üretimden tüketime kadar her aşamasında kontrollü ve sertifikalı ürünleri kullanarak yapılan tarımsal üretim biçimidir.

Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki insan ve hayvan sağlığını korumaktadır.

Sertifikalı ürünlerimiz ile organik tarıma değer katıyor, üreticilerimize kaliteli mahsul imkanı sunuyoruz.
İz element gübrelerimiz, sıvı-toz gübrelerimiz suda %100 çözünür özellikte olup hiçbir şekilde çökelme ve kalıntı oluşturmaz tamamı bitki için yarayışlı forma dönüşür.
Mineral bitki besininin organik bir ligant ile yaptığı organik bileşikten organik tarıma girdi olarak kullanabiliriz. Az dozda bitkide kısa sürede etkili sonuç verir.
Potasyum, Magnezyum ve Kükürtlü gübrelerimiz doğal kaynaklardan elde edildikleri için organik tarımda girdi olarak kullanılabilir.

Günümüzde dünya nüfusunu organik tarım ile beslemek mümkün değildir. Organik üretim yöntemi konvansiyonel tarımın alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Organik tarım yüksek verim değil, üstün kaliteyi hedefler. Organik tarımla ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlar araziden rafa kadar ürünün izlediği tüm aşamaların kontrolünü ve sertifikasyonunu zorunlu tutmaktadır.

Ülkemiz organik üretim açısından çok elverişli şartlara ve büyük potansiyele sahiptir. Biyolojik çeşitlilik, hastalıklara dayanıklı türler, birçok alanda bozulmamış çevre dengesi uygun ekolojik ortam ülkemizde bulunmaktadır.

Şehir hayatından sıkılıp doğal ortamda bulunmayı özleyenlerin daima bir hobi bahçesine sahip olmak fikri vardır. Hobi bahçesinde farklı türlerden bitkiler, yazlık ve kışlık sebzeler, meyve ağaçları, mısır gibi tahıllar yetiştirilebilmektedir.

HOBİ TARIMI

Hobi bahçelerinden kaliteli ürün hasat edebilmek için bitki beslemeye özen gösterilmelidir.

Bitkilerimizi temel olarak 3 farklı yöntemle besleyebiliriz.

Bunlar;

  • Damlama sulama ile
  • Topraktan ve yapraktan beslemedir.
Uçtan Uca
Çerez Politikamız