Bitki Besleme Grubu

Bitki besleme grubu temel besin maddeleri ve iz elementleri tek ve karışım olarak içeren toz, kristal ve sıvı formlarda ürünlerden oluşmaktadır. Ayrıca bu grupta biyostimulantlar, humik-fulvik asit içeren ürünler, kükürtler, bitki gelişim düzenleyicileri ve bitki beslemede kullanılan yardımcı ürünler bulunmaktadır.
Abiyotik (Kuraklık, aşırı yağış, toprak yapısındaki bozulmalar vs.) ve biyotik olumsuz şartlar altında topraktaki bitki besin maddelerinden yeterince faydalanamadığı için büyüme ve gelişme geriliği gösteren bitkilere yapraktan besleme ile müdahale edilirse bitkinin beslenme açığı kapatılabilir.
Bitki besleme grubu ürünlerimiz topraktan, damla sulama ve yapraktan her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir. Ürünlerimiz suda %100 çözünür. Gübretaş yüksek kalite anlayışı gereği; üretimde ağır metaller (klor, sodyum vb.) içeren ham maddeleri kullanmaz. Bütün ham maddeler  uluslararası akredite laboratuvarlarımızda analiz edilerek sadece uygun nitelikte olanlar kullanılır.

Uçtan Uca
Çerez Politikamız