Söğüt Altın Madeni Projesi

30/01/2022

Yatırım Teşvik Belgesi Hk.

04/01/2022

Bağlı Ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş’nin, Kavak Madencilik A.Ş.’nin %80 Hissesini Devralmak Amacıyla Sözleşme İmzalaması

27/12/2021

Söğüt Altın Madeni Sahası Hakkında Bilgilendirme

17/11/2021

Söğüt Altın Madeni Projesi ÇED Onay Sürecinin Tamamlanması

18/10/2021

Söğüt Altın Madeni Projesi Hakkında

11/09/2021

Söğüt Altın Madeni Projesi ÇED Başvurusu

29/06/2021

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Fahrettin Poyraz’ın Söğüt Maden Projesi ile ilgili Değerlendirmeleri

18/06/2021

Söğüt Altın Madeni Projesi Güncel Durumu Hakkında Bilgilendirme

25/03/2021

Bağlı Ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Arasında Kredi Sözleşmesi İmzalanması

24/03/2021

Bağlı Ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Adına Kredi Limiti Tahsis Edilmesi

25/02/2021

Söğüt Altın Madeni Projesi ÇED Başvurusu

24/02/2021

Söğüt Altın Madeni Ruhsatının %100 Bağlı Ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş’ye Devri

02/02/2021

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Sermaye Artırımının Tescil Edilmesi

28/01/2021

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Sermaye Artırımı

25/01/2021

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş’de Yapılan Üst Düzey Yönetici Atamaları

19/01/2021

Söğüt Altın Madeni Projesi Kamuoyu Bilgilendirmesi

30/12/2020

Söğüt Maden Sahası ÇED Devri

25/12/2020

Söğüt Maden Projesi ile İlgili Yatırımcılarımızdan Gelen Sorular Üzerine Bilgilendirme

22/12/2020

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Fahrettin Poyraz’ın Söğüt Maden Projesi ile ilgili Değerlendirmeleri

09/12/2020

Yatırımcılarımızdan Gelen Sorular Üzerine Söğüt Maden Projesi Hakkında Kamuoyu Bilgilendirmesi

07/12/2020

Söğüt Maden Projesi Kamuoyu Bilgilendirmesi

07/07/2020

Söğüt Maden Sahasında Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Tarafından Yapılan Çalışmaların Şirketimizce Satın Alınması

05/06/2020

Söğüt Maden Sahasında Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Tarafından Yapılan Çalışmaların Şirketimizce Satın Alınması

06/05/2020

Söğüt Maden Sahasında Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Tarafından Yapılan Çalışmalar ve Taşınmazların Şirketimizce Satın Alınması

01/04/2020

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Kuruluş İşlemleri Hakkında Bilgilendirme

22/01/2020

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Şirketinin Kurulması Hususunda İdareye Yetki Verilmesi

30/12/2019

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ile Devam Eden Davamıza İlişkin İstinaf Mahkemesi Kararı

15/02/2019

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Aleyhinde Açılan Davada Alınan Karara İlişkin İstinaf Yoluna Başvurulması

27/12/2018

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Aleyhinde Açılan Dava Hakkında Alınan Karar

01/11/2018

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Aleyhinde Açılan Dava Sürecimiz Hakkında

17/11/2016

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. İle İlgili Olarak TMSF’ye Yapılan Başvurunun Sonucu Hakkında

09/04/2021

Söğüt Altın Madeni Projesi 69. Olağan Genel Kurul Sunumu

19/01/2021

Söğüt Altın Madeni Projesi UMREK Raporu

07/12/2020

Söğüt Altın Madeni Projesi JORC Raporu Kamuoyu Bilgilendirmesi

25/06/2020

68. Olağan Genel Kurul’da Söğüt Maden Sahası Sunumu