Hakkımızda

GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk A. Ş.), tarım sektörüne kimyevi gübre girdisi tedarik ederek “ülke tarımındaki kalite ve verimliliği arttırmak” amacıyla 6 Kasım 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. Türkiye’nin ilk kimyevi gübre fabrikası olan İskenderun’daki tesisleriyle 1954 yılında üretime başladı. Kuruluşundan bugüne sektöründe hep öncü rolünü üstlenen GÜBRETAŞ Türkiye’nin ilk fosfatlı ve kompoze gübresini üretti, ilk toprak analiz laboratuvarlarını kurdu, Borsa’da işlem gören ilk 15 şirketten biri oldu ve sektör açısından çok önemli yatırımlar ile sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi.

Şirketin %25’i Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görürken, kalan hisseler Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olan ana hissedar Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir.

70 yıldır ürün, hizmet ve yatırımlarıyla katma değer üreterek büyüyen GÜBRETAŞ, 2008’deki Razi Petrokimya girişimiyle “Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük sanayi yatırımı”nı gerçekleştirerek tarım sektöründen bir şirket olarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

Türkiye genelindeki 2.700 satış noktasının oluşturduğu güçlü dağıtım ağı, geniş ürün portföyü ve yüksek kalite algısının yanı sıra GÜBRETAŞ; Ar-Ge çalışmaları ve bilinçli tarım faaliyetleriyle de kimyevi gübre sektörünün lideridir.

GÜBRETAŞ’ın kuruluşundan beri sürdürdüğü temel misyonlarından biri de bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırmaktır. Bilimsel yöntemlere göre bitki besleme konusunda üreticilere rehberlik etmek amacıyla 1985 yılında ilk toprak analiz laboratuvarını kuran GÜBRETAŞ, özellikle 2005’te başlattığı Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi ile ülkemizdeki tarım arazilerinin toprak yapısıyla ilgili verileri toplayıp bu birikimden yararlanarak “bitkiye ve bölgeye özel gübreler” de geliştirmektedir.

Son yıllarda ağırlık verdiği bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik arazide ve online tarımsal danışmanlık hizmetleri, toprak analizi eğitim ve reçetelendirmeleri, çiftçi bilinçlendirme toplantıları ve model tarla uygulamaları ile sektöre öncülük eden GÜBRETAŞ, pazardaki liderliğini Ar-Ge çalışmalarıyla da desteklemektedir. Yürüttüğü önemli Ar-Ge projeleri sayesinde bilinçli tarım uygulamaları ve yenilikçi ürünlerle tarım sektörüne değer katmayı sürdürmektedir.

Özellikle 2003 yılı sonrasındaki istikrarlı büyümesiyle Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yükselişini de sürdüren GÜBRETAŞ; köklü kurumsal tecrübesi, devam eden yatırımları ve global vizyonu sayesinde daha güçlü bir geleceğe ilerlemektedir.

GÜBRETAŞ bir Tarım Kredi Grubu şirketidir.

Katı Gübre Üretim

Kapasitesi

985.000

ton/yıl

Sıvı – Toz Gübre Üretim 

Kapasitesi

100.000

ton/yıl

Depolama

Kapasitesi

450.000

ton

2.700

Satış Noktası

90

Ürün

2

Liman

5

Lojistik Merkezi

5

Üretim Tesisi

4

Laboratuvar

1

Ar-Ge Merkezi

8

Bölge Müdürlüğü

TARKIM

BİTKİ KORUMA

SAN VE TİC. A.Ş.


12.080

Ton/Yıl  Kapasite

%30,48

Hisse Oranı

TARIM KREDİ

TEKNOLOJİ A.Ş.


%15,78

Hisse Oranı

%100

Hisse Oranı

RAZI PETROCHEMICAL CO.


3.641.000

Ton/Yıl  Kapasite

10

Fabrika

2.700+

Çalışan

%48,88

Hisse Oranı

ARYA PHOSPHORIC

JONOUB CO.

126.000

Ton/Yıl  Kapasite