Sıkça Sorulan Sorular

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.09.2016 tarihinde yayımlamış olduğu “6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren fiziki hisse senetlerine işlem yapılması için 10 yıllık süre belirlenmiştir.

 

Sahip olduğu fiziki Gübre Fabrikaları T.A.Ş. hisse senetleri ile ilgili bilgi almak ve gerekli işlemleri yaptırmak isteyen kişiler şirketimizin Yatırımcı İlişkileri bölümünden detaylı bilgi edinebilirler.