İştirakler

Bağlı Ortaklıklar
Şirket İştirak Oranı (%)

İştirak Tutarı

RAZİ Petrochemical Co. 48,88

1.368.698.169.000 IRR

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. 100,00

140.000.000 TL

İştirakler
Şirket İştirak Oranı (%)

İştirak Tutarı

TARKİM Bitki Koruma San. Tic. A.Ş 30,48

6.400.000 TL

Tarım Kredi Teknoloji A.Ş. 15,78

1.498.845 TL

Uçtan Uca
Çerez Politikamız