İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 no’lu Özel Durumlar Tebliği (Tebliğ) doğrultusunda oluşturulan “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar” listemizde, Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde;

1) İhraççının yönetim kurulu üyeleri,

2) Yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler,

olarak tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar listemizde yer almaktadır. Bu tanım doğrultusunda şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetimi, departman ve bölge müdürleri/yöneticileri vb. idari sorumluluğu bulunanlar olarak tanımlanmışlardır.

Ayrıca bu kişiler dışında şirketimize iş akdi ile bağlı olarak çalışan veya çalışmamasına rağmen profesyonel iş ilişkisi kapsamında şirketimizin içsel bilgilerine düzenli erişimi olan kişiler bu listede yer almaktadır. Yine bu kapsamda şirketimizin Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Hazine ve Finans Yönetimi Müdürlüğü, Bütçe Planlama ve Finansal Kontrol Müdürlüğü, Bilgi Sistemleri Müdürlüğü personelleri ile diğer içsel bilgiye erişimi olan personellerimiz ve şirketimizin hizmet almış olduğu Bağımsız Dış Denetim, Yeminli Mali Müşavirlik ve Hukuk Danışmanlığı firmalarının personelleri de
“İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar” listesine dahil edilmiştir.”