Katı Gübreler Tescil Belgeleri

Tarımsal üretimde bol ve kaliteli ürün elde edebilmek için gerekli girdiler arasında kimyevi gübreler önemli bir yer tutar. İlaç, tohum, gübre, makine vb. gibi zirai girdilerin etkileri dikkate alındığında; tek başına gübrenin mahsul verimini %50-70’e kadar artırdığı tespit edilmiştir. Dengeli ve düzenli gübreleme ile;

• Birim alandan daha yüksek verim alınır,
• Ürünlerin kalitesi yükseltilir,
• Toprakta verimliliğin sürekliliği sağlanır ve kazanç sürekli hale getirilir,
• Bitkilere daha iyi bir gelişme ortamı oluşturulur,
• Topraktan çeşitli şekillerde uzaklaşan besinler toprağa tekrar kazandırılır

Gübretaş çiftçilerimizin ekonomik koşullarını, yetiştirdikleri bitki türünün isteklerini ve toprak yapısını göz önünde bulundurarak, bitkiye özel gübre üretmektedir. Gübretaş, bugüne kadar mısır, ayçiçeği, hububat, şekerpancarı, narenciye, tütün, çeltik, pamuk ve çay gibi ülke ekonomisinde önem arz eden bitkilere yönelik özel gübreleri çiftçilerimizin beğenisine sunmuştur.

Yüksek verimli ve kaliteli ürün yetiştirebilmek için bitki ve toprağın ihtiyacı olan gübrenin doğru seçilmesinin yanı sıra gübrelemede miktar, zaman ve uygulama şekline de dikkat edilmelidir. Dengeli ve düzenli bir gübreleme için mutlaka toprak ve yaprak analizleri yapılmalıdır