Yavaş Salınımlı Gübreler

Azotlu gübrelerde uygulama sırasında, bu elementin toprakta form değiştirmesi nedeniyle önemli miktarda kayıplar oluşmaktadır. Azot kayıplarını önlemek ve bitkinin bu besin maddesinden maksimum faydalanması için; genel olarak kullanılacak miktarın birkaç parçaya bölünerek uygulanması önerilir. Sadece parçalar halinde uygulama azot kayıplarını azaltmada yeterli olmamaktadır. Yavaş salınımlı ürünler, teknolojisi sayesinde nitrifikasyon sürecini engelleyerek azot kaybını minimum düzeye indirir. Bu sayede bitkiler daha etkili beslenir, mahsul verimi ve kalitesi artar.

Uçtan Uca
Çerez Politikamız