15.15.15+ME

15.15.15.(15SO3)+Zn

Azot, fosfor ve potasyumu eşit oranda içeren ve %1 çinko katkılı taban gübresidir. Çinko eksikliği görülen topraklarda rahatlıkla uygulanır. Çinko, bitkinin büyüme aşamasında mutlaka ihtiyaç duyduğu bir elementtir. 15.15.15.(15SO3)+Zn bitkinin her dönemine ait ana besin maddelerini içerdiği gibi sağlıklı gelişimin devam etmesini de çinko ile sağlar. Tahılların yanı sıra sebze, meyve ve çilek gibi ürünlerde de kullanılır. Ekimden hemen önce ve ekim esnasında verilmeli, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır.

 
Garanti Edilen İçerik Kütlece (w/w)%
Toplam Azot (N) 15
Üre Azotu (N-NH2) 9
Amonyak Azotu (N-NH3) 6
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 13
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) 15
Suda çözünür Kükürt Trioksit (SO3) 15
Toplam Çinko (Zn) 1

Belgeler ve Formlar

Uçtan Uca
Çerez Politikamız