Söğüt maden sahasındaki çalışmaların satın alım mutabakatı