Şikayet Formu


  • Ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili olarak satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı tarafıma iletişim mesajları ve e-posta gönderilmesi,
  • Pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
  • amaçlarıyla işlenmesine ve gerekli olduğu takdirde tedarikçilerine, iş ortaklarına aktarılmasına tarafıma yapılmış olan bilgilendirme sonucunda açık rıza göstermekteyim.