Kurutmalık üzüm için bağda toprak altı olarak hangi gübre kullanılmalıdır?