Üst Yönetim

Aytaç ONKUN 

Genel Müdür

Hüseyin BAĞRIYANIK

Genel Müdür Yardımcısı
(Finans)

M. Raşid ÜNAL

Genel Müdür Yardımcısı
(Satış ve Pazarlama)

Mesud ŞENKARDEŞLER

Genel Müdür Yardımcısı
(Tedarik Zinciri)

Mahmut KARAMAN 

Genel Müdür Yardımcısı
(İşletme ve Yatırımlar)