SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ PROJE:TÜRKİYE TOPRAK VERİMLİLİĞİ HARİTASI PROJESİ

2005 yılında başlattığımız Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi, ülke topraklarının verimlilik değerleri haritasının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Tarım sektörü için önemli bir veri kaynağı niteliğindeki bu projede 2021 yılına kadar 81 ilden 14 binden fazla tarımsal araziden toprak numunesi alınarak analiz edilmiştir. Proje kapsamında alınan toprak numuneleri uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarımızda makro ve mikro besin elementleri analizi yapılarak çiftçilere o tarla için en uygun önerilerin reçetesi sunulmaktadır.

Toprak numunelerinin alınması, analizlerin yapılması ve yorumlanması ile haritalama çalışmaları uzman bir ekip tarafından yapılmaktadır.

50 binden fazla çiftçiye toprak analizi eğitiminin de verildiği projede elde edilen veriler sayesinde Türkiye’de yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler için bitkiye ve bölgeye özel gübre geliştirilerek verime katkı sağlanmıştır.