Misyon Vizyon Değerler

GÜBRETAŞ OLARAK;

MİSYONUMUZ

 

Bitki besleme ürünlerini yenilikçi, kalite odaklı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla üretmek; bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırarak topraklarımıza bereket katmak ve tüm paydaşlarımıza en yüksek düzeyde değer sunmak.

VİZYONUMUZ

 

Bitki besleme ürünleri alanında Türkiye’de liderliğini sürdüren, bölgesinde ise, ilk 10’da yer alan bir dünya firması olmak.

DEĞERLERİMİZ

 

İnsanı odaklı çalışma anlayışı:

İnsan değerleri yaklaşımıyla çalışanlarına ve müşterilerine önem veren, çalışan bağlılığı ile müşteri memnuniyetini önceleyen çalışma anlayışı.

Kurum kültürü ile etik kuralları bütünleştirmiş kurumsal yapı:

Yönetim ve çalışma prensipleriyle kurumsal ilişkilerde belirlediği etik kuralları önemseyen ve her şeyin üzerinde tutan kurumsal yapı.

Topluma karşı sorumlu ve çevreye duyarlı:

Bu toprağın renklerinde biz varız” mottosuyla tüm iş süreçlerinde tarıma, toprağa, çevreye, doğaya ve üreticilere karşı duyarlı yaklaşım sergileyerek, toplumsal fayda eksenli sosyal sorumluluk projeleri yürütme.

Sürekli gelişim ve yeniliğe açıklık:

Şirket olarak her zaman gelişime ve değişime açık, kendini yenileyerek geliştiren, dünyadaki teknolojik değişim ve yeniliklere uyum sağlayabilen, sürdürülebilirliğe ve teknolojiye önem veren çalışma anlayışı.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik:

Paydaşlarına karşı sorumluluklarının bilinciyle şeffaf, dürüst, eşit ve hesap verebilir bir faaliyet raporlaması.

Kalite odaklılık:

Müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet kalitesini, uluslararası standartlara uygun en üst seviyede sürdürme.

Katma değer üretimi:

Yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla, öncü Ar-Ge yaklaşımıyla geliştirilen ürünleriyle ve çiftçilere sunduğu bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik hizmetler ile ülke ekonomisine ve tarım sektörüne katma değer sağlama.

.