GÜBRETAŞ Laboratuvarlarına Türkak’tan Uluslararası Akreditasyon Onayı

Uluslararası bir standardın referans seçilmesi ülkeler arasında ortak standart uygulama imkanı sağlamakta ve akredite laboratuvarların uluslararası tanınılırlığına imkan tanımaktadır.

Günümüzde gıda ve çevre güvenliği gibi konular giderek daha çok önem kazanırken, bu alanda hizmet veren laboratuvar ve analiz kurumlarının önemi de artıyor. Avrupa Birliği süreciyle ilgili normlar çerçevesinde, bu tür laboratuvarda kalite standardının korunması ve sürdürülmesi için bazı kriterler esas alınıyor. Bu kriterler, “bir kez test edildiğinde her ülkede kabul görecek” kalite güvenilirliğinin yakalanmasını amaçlıyor.

Ürün ve hizmet kalitesinin devamlılığında kilit bir rol üstlenen güvenilirliği onaylanmış deney laboratuvarları, bu konuda ülkemizde akreditasyon yetkisine sahip tek kurum olan TÜRKAK’ın denetimine tabi oluyor. TÜRKAK onayından geçmiş laboratuvarlarda yapılan analiz ve test işlemleriyle ilgili raporlar, hem ulusal hem uluslararası nitelik taşıdığı için ithalat-ihracat açısından da önemli bir yere sahip… Akreditasyon onayı, laboratuvarların hizmet kalitesini geliştirme, maliyetleri düşürme, güvenilirliğini kanıtlama gibi faydalarının yanı sıra gelecek adına elde edilecek birçok avantaj için de imkan sağlıyor.

Ülkemizdeki tarım sektörünün öncü markalarından biri olan GÜBRETAŞ, çiftçilere sunduğu ürünlerin kalitesini ve güvenirliğini korumak amacıyla yıllardır laboratuvar çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu çalışmalar kapsamında GÜBRETAŞ’ın Yarımca Laboratuvarı, geçtiğimiz günlerde TÜRKAK tarafından “Deney Laboratuvarı” olarak akredite edildi.

Söz konusu akreditasyonla bu laboratuvarda gerçekleştirilen testler de, ulusal ve uluslararası alanda geçerlilik kazanmış oldu. “TS EN ISO/IEC 17025:2005” standardına göre verilen akreditasyon onayı sayesinde GÜBRETAŞ Yarımca Laboratuvarları kendi ürünlerinin yanı sıra başka kurumlara da analiz ve kalibrasyon hizmeti sunabilecek.

LABORATUVAR AKREDİTASYONU NEDİR?

Laboratuvar akreditasyonu, spesifik parametrelerin analizinde laboratuvarın yetkinlik ve yeterliliğinin belirlenmesi ve belgelenmesidir. Laboratuvar hizmeti alan kuruluşlar açısından “doğru ve güvenilir sonuç” anlamını taşıyan bu kavram, hizmeti sunan laboratuvar açısından da “hizmet kalitesinin güvencesini” oluşturmaktadır.

Akreditasyon, bir dizi uygulama ve performans ölçümü, geliştirilmesi, sürekli eğitim kavramlarından oluşan ilişkili süreçler bütünüdür.

“Laboratuvar Akreditasyonu” kavramının temeli, kimyasal ve fiziksel analizler yapan endüstriyel analiz laboratuvarlarındaki gereksinimlerden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu nedenle bazı ülkelerde birden fazla organizasyon uzmanlık alanlarına göre laboratuvar akreditasyonundan sorumlu olarak görev yapmaktadırlar. Söz konusu yetkili kuruluşlar ISO/IEC 17025 dokümanını uluslararası bir rehber, standart olarak kabul etmektedirler.

Uluslararası bir standardın referans seçilmesi ülkeler arasında ortak standart uygulama imkanı sağlamakta ve akredite laboratuvarların uluslararası tanınılırlığına imkan tanımaktadır.

ISO 17025 STANDARDININ UYGULANMASI VE AKREDİTASYONUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİYLE…

1) Laboratuvarlarda yapılan testler, ulusal ve uluslararası platformda geçerlilik kazanmaktadır.
2) Akredite edilen laboratuvar diğer laboratuvarlara göre saygınlık ve ticari üstünlük sağlar.
3) Müşterilerine sundukları hizmetlerinde daha fazla güven, pazarda daha rekabetçi yer kazanır.
4) Akredite edilen laboratuvarların, kalite sistemini çalıştırdıklarını, yeterli olduklarını ve geçerli teknik
sonuçlar üretebildiklerini gösterir.
5) Standardın bir gereği olan ölçüm belirsizliği hesaplamaları ve deney metotlarının etkin uygulanması
ile ilgili analizlerin yapılması sağlanır.
6) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılabilmesi için bir bilgi kaynağı oluşturulur.