Söğüt Maden Sahasında Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Tarafından Yapılan Çalışmaların Şirketimizce Satın Alınması

Söğüt Maden Sahasında Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Tarafından Yapılan Çalışmaların Şirketimizce Satın Alınması