Söğüt Maden Sahasında Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Tarafından Yapılan Çalışmalar ve Taşınmazların Şirketimizce Satın Alınması

Söğüt Maden Sahasında Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Tarafından Yapılan Çalışmalar ve Taşınmazların Şirketimizce Satın Alınması