68. Olağan Genel Kurul’da Söğüt Maden Sahası Sunumu