30 Eylül 2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Mali Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar