30 Eylül 2015 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Mali Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar