30 Eylül 2011 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Mali Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar