30 Eylül 2008 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Mali Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar