30 Eylül 2007 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Mali Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar