Buğdayda kardeşlenme, sapa kalkma, dane tutum dönemlerinde kullanılacak yaprak gübresi için hangisi gübre kullanmamız gerekir?