Bilinçli üretim, patateste de yüksek verim sağladı