TEST-Model Üretim Alanları

GÜBRETAŞ, üreticilerin yüksek verimli ve üstün kaliteli ürün yetiştirmesi amacıyla bilimsel metotlara göre besleme yapılan “model alanlar” kurmaktadır. Model alanlardan alınan toprak numunelerinin analiz sonuçlarına göre, bölgeye ve bitkiye uygun şekilde oluşturulan beslenme programları hazırlanmaktadır. Önder üreticiler ile birlikte yönetilen model alanlarda optimum gübre tüketimi ile en yüksek verime ulaşılması hedeflenmektedir. Böylece gereğinden fazla gübre tüketiminin önüne geçilerek kaynak israfını önlemeye ve en değerli doğal kaynaklardan birisi olan topraklarımızı korumaya çalışılmaktadır.

Toprak analizine dayalı bilinçli bitki beslemeyi yaygınlaştırmak, üreticilere bol verimli ve üstün kaliteli ürün yetiştirmenin yolunu göstermek üzere oluşturulan bu alanlarda uygulanan besleme programları verim ve kaliteyi arttırarak tarımsal üretime katma değer sağlamaktadır. Model tarlalar/bahçeler üretim dönemi boyunca uzman ziraat mühendisleri tarafından kontrol edilmektedir. Model üretim alanlarında gerçekleşen hasatlar ayrıca  “Etkili Gübreleme Programları” adıyla video filme alınmakta ve hasat sonrası hazırlanan infografikler ile çeşitli iletişim mecraları üzerinden tüm üreticilerle paylaşılmaktadır.

Bitki Patates
Yer KKTC – Lefke
Çeşit İsponda (Kumpirlik)
Ekim tarihi 28.01.2020
Hasat tarihi 25.05.2020
Model üretim alanı 7 dekar
Proje ortağı üretici Kadir Hamit
Uygulanan gübreler 13.24.12+10 (SO3)+ME,K-HUMAT,AS Profit, Forceful Amino, Fosforum, Çinko Sülfat, Potasmag
Ülke verim ortalaması 3.500 kg/da
Bölge verim ortalaması 3500 kg/da
Önder üretici verimi 6.000 kg/da – (2020)
Gübretaş’la verim 7.500 kg/da – (2020)
Verim Farkı 1.500 kg/da – (%25)
Sonuç KKTC’de çiftçi şartlarında yoğun taban gübresi kullanımı yapılırken model üretim alanında alışılagelen miktarlardan daha az gübre kullanılarak dekar başına ortalama 187 kg olan taban gübresi kullanımı üçte bir oranında azaltılmış ve 112 kg olarak uygulanmıştır. Dengeli bitki besleme programı ile %40 daha az taban gübresi kullanılarak bölge ortalamasının iki katı verim alınmıştır. Aynı zamanda iri boy patates miktarı da %75 olarak gerçekleşmiştir. Etkili gübreleme programı sayesinde gübre tüketimi azaltılmasına karşın kumpirlik iri boy patates üretimi artırılmıştır. Model alanda ekde edilen verim Kuzey Kıbrıs ortalamasının 2 kat üzerine çıkarken, hasattaki kalite göstergesi olan kumpirlik patates oranı da 3 kattan fazla artırılmıştır.
Bitki Buğday
Yer Tekirdağ – Yeniçiftlik
Çeşit Tareks Glossa
Ekim tarihi 30.09.2019
Hasat tarihi 02.07.2020
Model üretim alanı 10 dekar
Proje ortağı üretici Enver Er
Uygulanan gübreler Süper Ekin, Turkan Kükürt, K-Humat, Amonyum Sülfat, Süper İnci,  Aminoasit,
Bolveren Bitki Besleme Paketi, Balveren Bitki Besleme Paketi
Ülke verim ortalaması 242 kg/da – (Kuru, 2019 TUİK)
Bölge verim ortalaması 451 kg/da – (Kuru, 2019 TUİK)
Önder üretici verimi 328 kg/da – (2020)
Gübretaş’la verim 460 kg/da – (2020)
Verim Farkı 132 kg/da – (%40)
Sonuç Trakya Bölgesinde olumsuz iklim koşulları; kuraklık, ilkbahar geç donları, zamansız ve dengesiz yağışlar ve dolu verimlerin düşmesine neden olmuştur. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen bilinçli bitki besleme programı ile oluşturulan model üretim alanında gluten, protein, hektolitre ve gluten indeksi bakımından kalitesi yüksek ürün hasat edilebilmiştir.
Üretici sonuçları: Protein 13, Gluten 28, Hektolitre 80, Gluten İndeksi 68   Gübretaş’ın aldığı sonuçlar ise; Protein 15, Gluten 32,  Hektolitre  83,  Gluten İndeksi 74 olarak ölçülmüştür.
Bitki Buğday
Yer Eskişehir – Tepebaşı
Çeşit Ekiz
Ekim tarihi 24.11.2019
Hasat tarihi 18.07.2020
Model üretim alanı 10 dekar
Proje ortağı üretici Erdi Gül
Uygulanan gübreler Süper Ekin, K-Humat, Nitropower, UAN-32, Aminoasit, Micro, 10.5.40
Ülke verim ortalaması 406 kg/da – (Sulu, 2019 TUİK)
Bölge verim ortalaması 473 kg/da – (Sulu, 2019 TUİK)
Önder üretici verimi 650 kg/da – (2020)
Gübretaş’la verim 830 kg/da – (2020)
Verim Farkı 180 kg/da – (%28)
Sonuç Bölge ortalamasına göre %66, üretici uygulamasına göre ise %30 daha fazla verim elde edilmiştir.
Bitki Mısır 1. Ekim (Silajlık)
Yer Balıkesir – Manyas
Çeşit Tareks TK 6063
Ekim tarihi 15.05.2020
Hasat tarihi 27.08.2020
Model üretim alanı 10 dekar
Proje ortağı üretici Bülent Erol
Uygulanan gübreler 13.24.12+10 (SO3)+ME, Slowfert Süper İnci, K-Humat, Magsul, UAN-32, Calciforce
Ülke verim ortalaması 5.392 kg/da – (2019 TUİK)
Bölge verim ortalaması 5.406 kg/da – (2019 TUİK)
Önder üretici verimi 6.700 kg/da – (2020)
Gübretaş’la verim 10.200 kg/da – (2020)
Verim Farkı 3.500 kg/da – (%52)
Sonuç Bölgede yaygın olarak fazla gübre tüketimi konusundaki  üretici alışkanlıklarının değiştirilmesi amacına ulaşılmıştır. Tabandan  50 kg/da yerine 30 kg gübre uygulanmıştır. Etkili bir azotlu besleme için katı formdaki gübreler yerine sıvı formda azotlu gübreler tercih edilmiştir. Bilinçli besleme sayesinde üretim sezonunda yaşanan dolu ve don gibi olumsuz iklim şartlarına rağmen hayvansal besleme değerleri uygun, düşük lifli ve kuru madde miktarı yüksek dayanıklı ürün hasat edilmiştir.
Bitki Fındık
Yer Düzce – Gölyaka
Çeşit Delisava
Ağaç yaşı 12 yaş
Hasat tarihi 25.08.2020
Model üretim alanı 2 dekar
Proje ortağı üretici Murat Aydoğdu
Uygulanan gübreler Süper Çotanak, Randıman Plus, Çotanak Plus, Bestcalni
Ülke verim ortalaması 106 kg/ağaç  – (2019 TUİK)
Bölge verim ortalaması 136 kg/ağaç – (2019 TUİK)
Önder üretici verimi 200 kg/ağaç – (2020)
Gübretaş’la verim 320 kg/ağaç – (2020)
Verim Farkı 120 kg/ağaç  – (%60)
Sonuç Bilinçli besleme ile “yok yılı ve olumsuz iklim koşullarında” yüksek verim alınmıştır; fındıkta gelecek yılın verimini belirleyecek unsurlardan olan sürgünlerin sayı ve uzunluğunda, erkek püskül ve dişi karanfillerin sayısında fındığa özel yaprak gübrelerinin kullanımı ile artış sağlanmıştır.
Bitki Badem
Yer Adıyaman – Kahta
Çeşit Ferragnes
Ağaç yaşı 9
Hasat tarihi 10.09.2020
Model üretim alanı 240 ağaç
Proje ortağı üretici Mustafa Şinasi Turanlı
Uygulanan gübreler Yeşil Altın, Slowfert Süper İnci, Çinko-5 Forte, Bolveren Bitki Besleme Paketi
Ülke verim ortalaması 16 kg/ağaç  – (2019 TUİK)
Bölge verim ortalaması 7,28 kg/ağaç – (2019 TUİK)
Önder üretici verimi 6 – 8 kg/ağaç – (2020)
Gübretaş’la verim 16 kg/ağaç – (2020)
Verim Farkı 8 kg/ağaç  – (%100)
Sonuç Bilinçli bitki besleme ile ağaç başı 16 kg badem elde edilerek verimde %100’ün üzerinde artış gerçekleşmiştir. Deneme bahçesinden içleri tam dolu, iri, düzgün şekilli, kaliteli ve ticari değeri yüksek badem hasat edilmiştir.
Gübretaş randımanı: 350
Önder üretici randımanı: 330