Ayva için 13.24.12 gübresini mi, yoksa 15.15.15 gübresini mi önerir siniz?