EC ve pH’ın yüksek olduğu topraklar için hangi gübreleri önerirsiniz?