TÜMÜ

Ortaklık Yapısı

27 Kasım 2015

GÜBRETAŞ'ın kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL, ödenmiş sermayesi ise 334.000.000 TL'dir. Ortaklık yapısı ve ortakların payları ise şöyledir.


Ortaklar Hisse Tutarı (TL) Pay (%)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 253.684.606,88 75,95
 
Diğer 80.315.393,12 24,05
 
Toplam 334.000.000 100


*** Ortaklığımızda imtiyazlı hak sahibi bulunmamaktadır. 


 Halka açık kısım %25,40’tır