TÜMÜ

Kalite Politikası

25 Kasım 2015

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. olarak,

>  Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

>Tüm çalışanlarda kalite bilincini arttırmayı,

>  Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini ulusal ve uluslararası standartlarda tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

>  İçinde yer aldığımız topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

>  En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

>  Yasal mevzuatlara ve müşteri isteklerine uyarak toplumsal, etik ve kültürel değerleri korumayı,

>  Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini,

bir kalite politikası olarak esas almaktayız.