TÜMÜ

İHALE İLANLARI: İskenderun Sarıseki ve Tekirdağ Tesisleri'ndeki yeni işlerle ilgili yapılacak ihaleler

02 Haziran 2017
GÜBRETAŞ tarafından İskenderun Sarıseki Tesisleri'nde Depolama Tesisi Projelendirmesi ve Tekirdağ Tesisleri'nde Güçlendirme ve Onarım işleriyle ilgili kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale yapılacaktır. 7 Haziran 2017 tarihine kadar şartnamenin temin edileceği iki ayrı projede, teklifler 14 Haziran 2017'ye kadar verilebilecektir.

1. İSKENDERUN İHALE İLANI

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. (GÜBRETAŞ) İskenderun Sarıseki Tesisleri Depolama Tesisi Projelendirme İşi,  kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İşin Tanımı: Oluşturulacak olan projeye göre değişiklik gösterebilir olması ön kabulü ile, 1000 m²’den oluşan 16 hol,  nakliyeci bekleme binası, sosyal tesis (yemekhane ve soyunma odası) ile kantar binasından oluşacak depolama ve eklerinin projelendirilmesi işi.

Söz konusu ihaleye ait şartlar:

1) İhaleye katılmak isteyenler, 500TL (Beşyüz Türk Lirası) şartname bedelini şirketimizin TR31 0001 0017 9537 4621 3156 23 IBAN numaralı banka hesabına ödeyerek, şartnameyi GÜBRETAŞ Satınalma Müdürlüğü’nden 07.06.2017 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar e-posta veya elden temin edebilirler.

2) İhaleye katılacak olan firmaların, yapılacak olan proje ile ilgili (yaklaşık 16.000 m²  ve/veya üzeri) kapalı alana  sahip benzeri Depo, Sanayi Tesisi, Ticari Tesis vb. (konut hariç olmak üzere), iş bitirme belgelerini ihale dokümanıyla birlikte sunmaları gerekmektedir.

3) Teklifler, kapalı zarf halinde en son 14.06.2017 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar GÜBRETAŞ Satınalma Müdürlüğü’ne elden veya kargo ile teslim edilecektir. 

4) Verilen teklifler GÜBRETAŞ Satınalma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

5) İhaleyi kazanan firmadan, sözleşme aşamasında sözleşme bedelinin %10’u oranında kesin teminat mektubu talep edilecektir.

6) GÜBRETAŞ, kamu ve devlet ihale mevzuatına ve benzeri mevzuata tabi değildir. Bu nedenle, işe ilişkin sözleşmenin imzalanmasına kadar her aşamada; ihale yapıp yapmama, ihaleyi erteleme ya da iptal etme, herhangi bir teklif sahibi ile sözleşme imzalayıp imzalamama, ihale konusu işi verip vermeme, dilediği zaman sözleşmeye davetten vazgeçme hususlarında kısmen ya da tamamen serbestçe karar verebilecektir. Bu durumda teklif sahipleri herhangi bir nedenle zarar, ziyan, masraf, tazminat vb. hak ve alacak talebinde bulunamazlar.

7) İhale ile ilgili detaylı bilgi satinalma@gubretas.com.tr e-posta adresinden veya (+90 216) 468 50 54 numaralı telefondan talep edilebilir.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. TEKİRDAĞ İHALE İLANI

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. (GÜBRETAŞ) Tekirdağ Tesisleri Güçlendirme ve Onarım İşi, kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
İşin Tanımı: TekirdağTesisleri’nde yer alan 5 depo holünün cephe duvarları, çapraz köşebentler ve 15 cm kalınlığında 3,5 m yüksekliğe kadar betonarme perde ile beraber güçlendirilmesi, 5.500 m² toplam alana sahip 4 depo holünün zemin betonun yenilenmesi, çeşitli boya işleri ile hidrolik kapı temini ve montajı işi.

Söz konusu ihaleye ait şartlar:

1) İhaleye katılmak isteyenler, 500TL (Beşyüz Türk Lirası) şartname bedelini şirketimizin TR31 0001 0017 9537 4621 3156 23 IBAN numaralı banka hesabına ödeyerek, şartnameyi GÜBRETAŞ Satınalma Müdürlüğü’nden 07.06.2017 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar e-posta veya elden temin edebilirler.

2) İhaleye katılacak olan firmaların, yapmış oldukları Depo, Sanayi Tesisi, Ticari Tesis vb. güçlendirme işlerine ilişkin iş bitirme belgelerini ihale dokümanıyla birlikte sunmaları gerekmektedir.

3) Teklifler, kapalı zarf halinde en son 14.06.2017 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar GÜBRETAŞ Satınalma Müdürlüğü’ne elden veya kargo ile teslim edilecektir. 

4) Verilen teklifler GÜBRETAŞ Satınalma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

5) İhaleye girecek olan firmalardan ihale sonuçlanana kadar teklif tutarının %5’i oranında geçici teminat alınacaktır.

6) İhaleyi kazanan firmadan, sözleşme aşamasında sözleşme bedelinin %10’u oranında kesin teminat mektubu talep edilecektir.

7) GÜBRETAŞ, kamu ve devlet ihale mevzuatına ve benzeri mevzuata tabi değildir. Bu nedenle, işe ilişkin sözleşmenin imzalanmasına kadar her aşamada; ihale yapıp yapmama, ihaleyi erteleme ya da iptal etme, herhangi bir teklif sahibi ile sözleşme imzalayıp imzalamama, ihale konusu işi verip vermeme, dilediği zaman sözleşmeye davetten vazgeçme hususlarında kısmen ya da tamamen serbestçe karar verebilecektir. Bu durumda teklif sahipleri herhangi bir nedenle zarar, ziyan, masraf, tazminat vb. hak ve alacak talebinde bulunamazlar.

8) İhale ile ilgili detaylı bilgi satinalma@gubretas.com.tr e-posta adresinden veya (+90 216) 468 50 54 numaralı telefondan talep edilebilir.