TÜMÜ

GÜBRETAŞ 65. Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs’ta yapılacak

30 Mart 2017
Kuruluşunun 65. yılına da satış rekoruyla giren Gübre Fabrikaları T.A.Ş., 2016 yılı sonuçlarının değerlendirileceği 65. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 11 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirecek.

İstanbul-Kadıköy’deki Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek olan toplantı, saat 10.00’da başlayacak. Toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra hissedarlar, yatırımcılar ve şirketin idari personeli katılabilecektir.

Pay sahiplerimiz fiziki ortamın yanı sıra Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) aracılığıyla da online olarak Genel Kurulumuzu takip edebilecektir.

 

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

DÖNEMİ: 01.01.2016 - 31.12.2016

TOPLANTI TARİHİ: 11.05.2017

BAŞLAMA SAATİ: 10.00

YER: Genel Müdürlük (Nida Kule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Kadıköy/İstanbul)

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması

 2. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi

 3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması

 4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması

 5. 2016 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363’ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması

 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi

 7. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması

 9. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

 10. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti

 11. 2016 yılı hesap döneminde 3’ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

 12. 2016 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi

 14. “Ücretlendirme politikası” ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve müzakeresi.

 15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi

 16. Dilek ve temenniler

 17. Kapanış