Buradasınız > Yatırımcı İlişkileri > Borsa Duyuruları

 


 
 

 
14.04.2011
Genel Kurul Toplantı Sonucu

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş`NİN 14.04.2011 TARİHLİ 59. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAK ÖZETİ

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.`nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 14.04.2011 tarihinde saat: 10.00`da Şirket merkez adresi olan Kasap Sokak No: 22 Esentepe, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 13.04.2011 tarih ve 21710 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sezgin YILDIZ gözetiminde toplanıldı.

Toplantıda görüşülerek karara bağlanan gündem maddeleri aşağıda özetlenmiştir:
 
- 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanmış olan Bilanço ve  Kar/Zarar hesapları oy çokluğu ile tasdik edildi.

-Yasal mali tablolarda yer alan 61.445.596,16 TL karın; 2.076.326,43 TL`lik kısmının I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, 19.919.067,55`lik kısmının da yasal defterde yer alan geçmiş yıl zararı hesabına mahsup edilmesi, 449.091,32 TL`lik kısmının Gayrimenkul Satış Kazancı İstinası Fonu Hesabına alınması ve bakiye 39.001.110,86 TL`nin ise Olağanüstü Yedeklere aktarılması oy çokluğu ile tasdik edildi.

- Yönetim Kurulu Üyeleri oy çokluğu ile ibra edildiler.

- Denetim Kurulu Üyeleri oy çokluğu ile ibra edildiler.

- Şirketin 2011 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimini DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş firmasının yapması oy birliği ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Bedrettin YILDIRIM, Necdet DİRİK, Hamdi GÖNÜLLÜ,  Dr. Erol DEMİR, Yusuf YEŞİL,  Veli ÇELEBİ ve Mehmet KOCA oy çokluğu ile seçildiler.

- Denetim Kurulu üyeliklerine Selahattin AYDOĞAN, Namık Kemal BAYAR oy çokluğu ile seçildiler.

- Türk Ticaret Kanunun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlarda Yönetim Kuruluna oy çokluğu ile izin ve yetki verildi.
Şirket Esas Sözleşmesi
Ortaklık Yapısı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Politikalar
Genel Kurul Dökümanları
Hisse Senedi Bilgileri
Özel Durum Açıklamaları
Faaliyet Raporları
Finansal / Operasyonel Sonuçlar
Temettü
Yatırımcı Sunumları
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Ticaret Sicil Bilgileri

Kurumsal  |  Hizmetlerimiz  |  Ürünlerimiz  |  Yatırımcı İlişkileri  |  Duyurular  |  Çiftçi Kütüphanesi  |   Linkler  |   İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri   |   Ticaret Sicil Bilgileri

© 2007 Gübretaş
Gübretaş bir Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluşudur.