Buradasınız > Hizmetlerimiz > Laboratuvar Hizmetleri > Analiz Fiyat Listesi

 


 
 

 


ANALİZ LİSTESİ
METOT FİYAT (TL) METOT ADI
Ağır Metal Analizi 107 ICP(**)
Amonyum Azotu 60 Kjeldahl Metodu(*)
Arsenik Analizi 107 ICP(**)
Bakyr 107 ICP(*)
Bor 67 ICP(*)
Çinko 107 ICP(*)
Demir 107 ICP(*)
Elek Analizi (4-5 Fraksiyon) 20 TSE 2832
Kalsiyum 80 Titrimetrik Metod(*)
Klorür 47 Titrimetrik
Kükürt 107 Gravimetrik Metod(*)
Magnezyum 80 ICP(*)
Mangan 107 ICP(*)
Mikroelement 107 ICP(*)
Molibden 107 ICP(*)
Nitrat Azotu 80 Kjeldahl Metodu(*)
Organik Azot Tayini 80 Kjeldahl (**)
Organik Madde Tayini 60 AOAC (70 oC Nem 550 oC Kuru Yakma) (**)
Özgül Ağırlık(Yoğunluk) 20 TSE 2832
Ph 20 1:10 Potansiyometrik
Rutubet 20 TSE 2832
Serbest Asitlik 20 TSE 566
Sitratta Erir Fosfor 67 Gravimetrik Metod(*)
Sodyum 107 ICP
Suda Erir Fosfor 53 Gravimetrik Metod(*)
Suda Erir Potasyum 67 Gravimetrik Metod(*)
Şellat 67 ICP
Toplam (Humik+Fluvik) Asit Tayini 120 TSE 5869
Toplam Azot 107 Kjeldahl Metodu(*)
Total Fosfor 67 Gravimetrik Metod(*)
Tuzluluk 40 1/10 Sulu Çözeltide
Üre Azotu 80 Kjeldahl Metodu(*)

(*)Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği Ek-3`e göre yapılmaktadır.
(**) Tarımda kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve enzim İçerikli Organik gübreler ile Toprak düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik EK-13 e göre yapılmaktadır.

NOT: FİYATLARIMIZA KDV (%18) DAHİL DEĞİLDİR.
Laboratuvar Hizmetleri
Liman Hizmetleri

Kurumsal  |  Hizmetlerimiz  |  Ürünlerimiz  |  Yatırımcı İlişkileri  |  Duyurular  |  Çiftçi Kütüphanesi  |   Linkler  |   İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri   |   Ticaret Sicil Bilgileri

© 2007 Gübretaş
Gübretaş bir Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluşudur.