Buradasınız > Kurumsal > Biz Kimiz?

 


 
 

 
Gübretaş’ın Yarım Asrı Aşan Öyküsünden Satırbaşları:

6 Kasım 1952 tarihinde dönemin bakanlar kurulu Gübre Fabrikaları’nın kurulması kararını alır, ancak şirket resmi olarak 1953 yılında faaliyete geçer.

Türk çiftçisinin kimyevi gübrelerden yararlanarak yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde etmesi fikrinden yola çıkılarak, Ziraat Bankası öncülüğünde Zirai Donatım Kurumu, Şeker Fabrikaları, Sümerbank, Etibank, Makine Kimya Endüstrisi ve Fertilizer Corporation of Amarica A.G. şirketinin ortaklığıyla 2.300.000 TL sermaye ile Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi kurulur. Amerikan şirketi 1958 yılında hisselerini Ziraat Bankası’na devreder.

Gübretaş 1954 yılında İskenderun Sarıseki’de Türkiye’nin ilk kimyevi gübre fabrikasını kurar. Üretim kapasitesi yılda 100.000 ton olan fabrikada NSP (Normal Süper Fosfat) gübresi üretilerek piyasaya sunulur.

1961 yılında İzmit Yarımca’da üretim kapasitesi yine yılda 100.000 ton olan ikinci fabrika açılır.

1964 yılında Yarımca fabrikaya iskele inşa edilerek yurtdışından tedarik edilen hammaddelerin tahliyesi ile ürün sevkiyatı hızlandırılır.

1968 yılında İskenderun fabrikasında, içerdiği etkin madde (P2O5) oranı NSP’ye göre daha yüksek olan TSP (Triple Süperfosfat) gübresinin üretimine başlanır.

1974 yatırımlar açısından tarihi bir yıldır. Yarımca fabrikasında da TSP üretimine geçilir. Piyasadan gelen taleplere cevap verebilmek amacıyla TSP fabrikasında iyileştirmeler yapılarak üretim kapasitesi yılda 185.000 tona çıkarılır. TSP üretiminde kullanılmak üzere yılda 75.000 ton kapasiteli fosforik asit ünitesi işletmeye alınır. Ayrıca yılda 230.000 ton kapasiteli sülfürik asit fabrikası kurulması için düğmeye basılır.

1975 yılından itibaren, içerisinde birden fazla bitki besin maddesi bulanan kompoze gübre üretimini gerçekleştirmek için proje çalışmalarına start verilir.

Yaklaşık 3 yıl süren inşaat ve montajdan sonra 1977’de yılda 70.000 ton kapasiteli MAP ünitesi, 1978 yılının ikinci yarısında ise yılda 200.000 ton kapasiteli kompoze gübre (NPK-1) fabrikası üretime geçer. Böylece Gübretaş kompoze gübre üretim teknolojisini ilk kez Türkiye’ye getirerek o tarihe kadar ithal edilmekte olan 15.15.15, 20.20.0 ve diğer formülasyonlardaki kompoze ürünleri Türk çiftçisinin hizmetine sunar.

Sülfürik asit fabrikası 1979 yılında işletmeye alınır.

1982 yılının sonlarına doğru dünyada fosforik asit fiyatlarının aşırı düşmesi ve çevre kirliliği sorunları nedeniyle Yarımca’daki fosforik asit fabrikasının faaliyeti durdurulur.

1983 yılında Gübre Sektöründe Rasyonalizasyon ve Enerji Tasarrufu Projesi kapsamında finansmanı Dünya Bankası kredilerinden karşılanmak üzere yeni bir NPK tesisi kurulması için proje çalışmalarına başlanır. Bir yıl sonra Yarımca’da yılda 300.000 ton kapasiteli yeni kompoze gübre fabrikasının kurulmasına yönelik sözleşme imzalanır.

1985 yılında Türk çiftçisini toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme yapmaya teşvik etmek amacıyla Yarımca ve İskenderun tesislerinde “Toprak Analiz Laboratuvarı” kurulur.

1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) faaliyete geçer. Borsada ilk işlem gören 16 hisse senedinden biri Gübre Fabrikaları T.A.Ş.’dir.

1989’da Yarımca’da dönemin en modern teknolojisine sahip kompoze gübre (NPK-2) fabrikası kurularak, üretime başlanır. Aynı yıl satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için Gübretaş Gübre Pazarlama ve Terminalcilik A.Ş.

1993 yılında dökme gübrelerin paketlenmesinde kullanılmak üzere günde 1200 ton kapasiteli mobil paketleme tesisi hizmete sokulur. İskenderun tesisleri fosforik asit ünitesi, üretim maliyetlerinin yüksek olması ve çevre kirliliği sorunları nedeniyle kapatılır.

Ziraat Bankası 17.06.1993 tarihinde hisselerini Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne satar. Bu satıştan sonra şirketin % 83.85’ine Tarım Kredi Kooperatifleri sahip olur.

1994 yılında İskenderun fabrikasında sıvı gübre pilot tesisleri kurulur ve deneme üretimleri başlatılır.

Ve 2000’li yıllar…

2002 yılı satış açısından dönüm noktası oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile bayilik protokolü imzalandı. Böylece Gübretaş, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin gübrede tek tedarikçisi oldu.

2004 yılında satış ağını güçlendirmek üzere İzmir ve Samsun’da Bölge Satış Müdürlükleri kuruldu. Lojistik verimliliği artırmak amacıyla İzmir’de depo kiralanarak, buradan gübre sevkiyatlarına başlandı.

2005 yılında Samsun’da depo kiralanarak gübre sevkiyatına başlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da müşterilerimize daha etkin hizmet verebilmek amacıyla Diyarbakır Bölge Satış Müdürlüğü açıldı.

2007 yılı yatırımlar açısından son derece verimli bir yıl oldu. İzmir ve Samsun’da içinde lojistik üslerin yer aldığı tesisler hizmete girdi. İskenderun tesisleri daha verimli işletilmek amacıyla denizcilik alanında faaliyet gösteren bir firmaya 25 yıllığına devredildi. Yıl sonuna doğru tarımın diğer bir girdisi olan zirai ilaç sektöründe faaliyet göstermek üzere Manisa’da kurulu bir fabrika satın alındı.

Gübretaş 2008 yılına büyük bir yurtdışı yatırımı ile girdi. Gübretaş’ın liderliğini yaptığı konsorsiyum İran’ın en büyük petrokimya tesisleri olan Razi Petrochemical Şirketini satın aldı. Türkiye’nin en büyük yurtdışı sanayi yatırımı olan bu girişim Gübretaş’ı sektöründe bir dünya şirketi yapma hedefinin ilk adımı oldu.Biz Kimiz?
Tarihçe
Misyon, Vizyon
Kalite Politikası
Değerlerimiz
İştirakler
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim

Kurumsal  |  Hizmetlerimiz  |  Ürünlerimiz  |  Yatırımcı İlişkileri  |  Duyurular  |  Çiftçi Kütüphanesi  |   Linkler  |   İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri   |   Ticaret Sicil Bilgileri

© 2007 Gübretaş
Gübretaş bir Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluşudur.